Protecția datelor cu caracter personal

Asigurăm confidențialitatea informațiilor pe care ni le pui la dispoziție și pe care le vom folosi în strictă conformitate cu principiile privind protecția datelor, doar în scopul pentru care ni le-ai oferit și conform legilor în vigoare.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

În scopul încheierii și executării contractelor – conform art 6 alin 1 lit. b din DGPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii și executării contractului. Pentru a putea să îți oferim produsele și serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracater personal care îți aparțin

În scopul scopul îndeplinirii unor obligații legale – conform art 6 alin 1 lit c din GDPR,pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date personale inclusiv în anumite situații, codul numeric personal, în scopul de a ne îndeplinii obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportarea către autoritățile fiscale.

În scopul de marketing – conform art 6 alin 1 lit a din DGPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, datele cu caracater personal vor fi utilizate cu scopul de a îți transmite mesaje de marketing: oferte personalizate, mesaje pentru evaluarea serviciilor după sejur, felicitări de sărbători sau zi de naștere, noutăți de pe blog, invitații la evenimente.

În scopul obiectului nostru de activitate – conform art. 6 alin. 1, lit a din DGPR pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astel te putem contacta sau transmite datele cu caracter personal în scopul realizării obiectului de activitate Te vom contacta ori de câte ori vom considera că datele furnizate în momentul înregistrării unei rezervări în cadrul hotelului noastru sunt incomplete sau pentru a ne confirma menținerea rezervării , până la  momentul încheierii formalităților de cazare.

Conform Regulamentului 2016/679, persoana vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal are următoarele drepturi:

        dreptul de acces la date,

        dreptul de rectificare,

        dreptul de ștergere a datelor ( dreptul de a fi uitat)

        dreptul de opoziție,

        dreptul la portabilitate

        dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări automate,

        dreptul de a depune plângere, dreptul de despăgubire.

Te asigurăm că ne îndeplinim obligațiile impuse de regulament, prin:

  • actualizarea datelor personale
  • păstrarea/distrugerea datelor personale în condiții de siguranță
  • colectarea/stocarea unui număr limitat de date personale (cele absolut necesare prelucrării)
  • protejarea datelor cu caracter personal de pierderea lor și de accesul neautorizat
  • luarea de măsuri de siguranță pentru protejarea datelor.

Detalii legate de regulament găsiți pe  http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

Datele cu caracter personal furnizate vor fi stocate și prelucrate până la revocarea consimțământului.

Completează formular de acord

Important : Prezentul consimțământ este dat de bunăvoie și poate fi oricând revocat: în scris la adresa: str Neagră nr 9, Cluj Napoca sau prin email: datepersonale@loletlolahotel.ro urmând să intre în vigoare imediat